Height

177 cm

Bust

76 cm

Waist

57 cm

Hips

90 cm

Shoes

40

Hair

Brown

Eyes

Blue

DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic
DARYA Jemeljanovic